AVÍS LEGAL

Informació legal

Els Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe. En cumpliment de l’establert al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), l’informem que les dades dipositades:

  1. Seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels arxius titularitat de MARLEX BLANDA, S.L. amb CIF: B62863675, per a la gestió comercial que ens vinculi, l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi Montal per a l’entrega de les compres.
  2. Implica l’acceptació explícita d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a Montal per a que tracti les dades personales que ens faciliti. Només per la visita a la web, els usuaris bi ens faciliten informació personal ni queden obligats a facilitar-ne. Montal presumeix que les daes han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que son correctes i exactes.

Ús de la nostra pàgina web

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la web, estant obligat a::

  1. facilitar informació verídica i exacte sobre les dades sol·licitades en qualsevol formulari de registre o contacte, cada vegada que faci ús de la web.
  2. no incurrir en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  3. no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori en raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de terceres persones y en general la normativa vigent.
  4. no provocar danys als sistemes físics i lògics de la web, dels proveïdors de Montal o de terceres persones, ni introduïr ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  5. no utilitzar els continguts de la web y la informació de la mateixa per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de terceres persones.
  6. no intentar accedir i en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Montal es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats al seu portal.

Responsabilitat derivada de l'ús de la web

Montal no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguéssin ocasionar a títol enunciatiu: errors o omisions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programari maliciós o lesiu en els continguts, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Des del web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifiesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Montal no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti publicar continguts de forma independent a la web. No obstant això, Montal posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborant de forma activa a la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguéssin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pugués ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

La web ha estat revisada revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, tot l’any. No obstant, Montal no descarta la possibilitat que existeixin alguns errors de programació o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vages o circumstàncies semblans que facin impossible l’accés a la web.

Està prohibida la introducció de hiperenllaços amb fins comercials a les pàgines web alienes a Montal que permetin l’accés a la web, sense el consentiment previ de Montal. Montal no es fa responsable de l’ús o el contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb montal-blanes.com

Propietat intelectual i industrial

Tots els drets de propietat intelectual i industrial de la web i els seus continguts, inclosos a títol enunciatiu les imatges, sons, vídeo, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, combinacions de colors, estructura, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrias i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial son propietat de Montal o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Montal.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intelectual i industrial titularitat de Montal. L’usuari podrà utilitzar la web i els seus continguts per a ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de Montal. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la web.